инж. Майя Стойчева

Ръководител

+359 2 97 97 119
+359 888 334 717
e-mail: office@almitest.com

д-р инж. Александър Петров

Отговорник по качеството

+359 2 97 97 119
+359 889 508 812
e-mail: office@almitest.com

Изпитвателен Център
АЛМИ ТЕСТ

 

1113 София, България
ул. Цар Самуил 105