• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119
Добре дошли

Повече от 20 години опит в областта на изпитване и калибриране

Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е лаборатория, акредитирана за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, за цял спектър от национални и международни стандарти за изпитване в областта на текстила, изделията от текстил, обработените кожи и изделията от тях, опаковките и опаковъчните материали, детските играчки и изделията за детска грижа.
Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е създаден през 1999 година от н.с. инж. Майя Стойчева и д-р инж. Александър Петров. Първата ни акредитация е от 1999 година. Актуалната ни акредитация е съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от националния орган по акредитация ИА Българска служба за акредитация.

Спазваме следните принципи в работата си:

  • Стриктно спазване на всички изисквания на стандартите за изпитване и калибриране
  • Независими и обективни резултати
  • Непрекъснат мониторинг на качеството на работата ни
  • Конкурентни цени
  • Кратки срокове за изпълнение на поръчките
  • Конфиденциалност в работата

__________________________________________________________________________________

АЛМИ ТЕСТ ООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-0307-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 211 000 лв., от които 105 500 лв. безвъзмездно съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 50%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 - 10.04.2024.

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси на АЛМИ ТЕСТ ООД на националния и световен пазар, чрез постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи.

Повече от 20 години опит в областта на изпитване и калибриране

Изпитване на опаковки, материали и предмети за контакт с храни

Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства

Виж още

Изпитване на мебели

Столове, маси, кресла, легла, градински мебели, офис мебели и др.

Виж още

Изпитване на текстил и изделия от текстил

Виж още

Изпитване на кожа и изделия от кожа

Виж още