• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119
Добре дошли

Повече от 20 години опит в областта на изпитване и калибриране

Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ е лаборатория, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за изпитване по цял спектър от национални и международни стандарти в областта на текстила, изделията от текстил, обработените кожи и изделията от тях, опаковките и опаковъчните материали, детските играчки и изделията за детска грижа, мебели.
Прочетете повече

Нашите Клиенти

Дългогодишен опит и реални резултати

Изпитване на опаковки, материали и предмети за контакт с храни

Опаковки, опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства

Прочетете повече

Изпитване на мебели

Столове, маси, кресла, легла, градински мебели, офис мебели и др.

Прочетете повече

Изпитване на текстил и изделия от текстил

Прочетете повече

Изпитване на кожа и изделия от кожа

Прочетете повече