Project Description

Горимост на текстил и текстилни изделия


Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ провежда следните изпитвания за горимост на текстил и текстилни изделия:
ПоказателМетод за изпитване

Акредитация по БДС EN ISO/ IEC 17025: 2018

Определяне поведението при горене при запалване с различни източници- тлееща цигара, открит пламък и др.:
- запалимост
- време на тлеене
- време на горене
- дължина на повредената зона
- наличие на частици
- време на остатъчно нажежаване
- време на устойчивост на пламъка
- време на разпространение на пламъка
- възпламенимост
- скорост на разпространение на пламъка и др.
BS 5852, БДС EN 1021-1, БДС EN 1021-2, БДС EN 1102, БДС EN 1103, БДС EN ISO 15025, БДС EN ISO 6940, БДС EN ISO 6941

Да


Заявка за изпитване може да свалите от тук.