Service Description

Изпитване за безопасност на запалки

izpitvane-potrebitelski-stoki-almitest

С решение 2006/502/EC на Европейската комисия са определени изисквания към запалките за осигуряване приемливо ниво на безопасност при нормална употреба или при предвидима, в разумни граници, неправилна употреба на тези запалки от потребителите. Изискванията за безопасност се прилагат за всички произвеждащи пламък продукти, известни като запалки за цигари, запалки за пури и запалки за лули. Той не се прилага за кибрити и за други произвеждащи пламък продукти, предназначени за запалване на материали, различни от цигари, запалки и лули. Запалките, като произвеждащи пламък устройства, също като и всички източници на пламък, могат да представляват потенциална опасност за потребителите. Изискванията за безопасност не могат да изключат всички опасности, но целта е да бъдат намалени потенциалните опасности за потребителите.

Изпитванията се провеждат по БДС EN ISO 9994 и БДС EN 13869.

Заявка за изпитване може да свалите от тук.