Project Description

Калибриране на бутални средства за измерване на обем

kalibrirane-butalni-sredstva-izmervane-obem-almitest

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ предлага акредитирано калибриране на бутални средства за измерване на обем както следва:

съгласно изискванията на БДС EN ISO 8655-6:2003 Бутални средства за измерване на обем. Част 6: Тегловен метод за определяне на грешката на измерване (ISO 8655-6:2002)

Заявка за калибриране можете да изтеглите от тук