• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Изпитване на конци и прежди

Изтегляне на заявка
Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ провежда следните изпитвания на конци и прежди:
ПоказателМетод за изпитване

Акредитация по БДС EN ISO/ IEC 17025: 2018

Устойчивост на обагрянето на светлинаБДС EN ISO 105- B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07

Да

Устойчивост на обагрянето на пранеБДС EN ISO 105- С06, С08, С09, С10, С12

Да

Устойчивост на обагрянето на химическо чистенеБДС EN ISO 105- D01

Да

Устойчивост на обагрянето на триене с органични разтворителиБДС EN ISO 105- D02

Да

Устойчивост на обагрянето на водаБДС EN ISO 105- Е01, Е02, Е03, Е08

Да

Устойчивост на обагрянето на пот (алкална и кисела)БДС EN ISO 105- Е04

Да

Устойчивост на обагрянето на петнаБДС EN ISO 105- Е05, Е06, Е16

Да

Устойчивост на обагрянето на избелванеБДС EN ISO 105- N01

Да

Устойчивост на обагрянето на суха топлинаБДС EN ISO 105- Р01

Да

Устойчивост на обагрянето на органични разтворителиБДС EN ISO 105- Х05

Да

Устойчивост на обагрянето на изваряванеБДС EN ISO 105-Х06, Х08

Да

Устойчивост на обагрянето на формалдехидБДС EN ISO 105-Х09

Да

Устойчивост на обагрянето на горещо гладене (сухо, влажно и мокро)БДС EN ISO 105-Х11

Да

Устойчивост на обагрянето на триене (сухо и мокро)БДС EN ISO 105-Х12

Да

Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнкаDIN 53160-1

Не

Цветови характеристики- степен на белотаБДС EN ISO 105-J02

Да

Цветови характеристики- цветна разлика (∆Еcmс)БДС EN ISO 105-J03

Да

Цветови характеристики- цветни координати ( L*, a*, b*, CАВ*, hАВ; X, Y, Z; x, y,Y) БДС EN ISO 105-J01

Да

Цветови характеристики- светлост, ∆LcmcБДС EN ISO 105-J03

Да

Цветови характеристики- наситеност, ∆CcmБДС EN ISO 105-J03

Да

Цветови характеристики- тон, ∆HcmcБДС EN ISO 105-J03

Да

Цветови характеристики- CIELAB стойности, L*, a*, b*, C*ab, habБДС EN ISO 105-J03

Да

Цветови характеристики- стойности за ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*ab, ∆Hab, ∆ЕabБДС EN ISO 105-J03

Да

Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработкаБДС EN ISO 3175-1, БДС EN ISO 3175-2

Да

pH на воден екстрактБДС EN ISO 3071

Да

Количествен състав
(Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях)
Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (НЕНТП), БДС EN ISO 1833-1, БДС EN ISO 1833-2, БДС EN ISO 1833-3, БДС EN ISO 1833-4, БДС EN ISO 1833-5, БДС EN ISO 1833-6, БДС EN ISO 1833-7, БДС EN ISO 1833-8, БДС EN ISO 1833-9, БДС EN ISO 1833-10, БДС EN ISO 1833-11, БДС EN ISO 1833-12, БДС EN ISO 1833-13, БДС EN ISO 1833-14, БДС EN ISO 1833-16, БДС EN ISO 1833-17, БДС EN ISO 1833-18, БДС EN ISO 1833-19, БДС EN ISO 1833-20, БДС EN ISO 1833-21

Да

Линейна плътностБДС EN ISO 1973, БДС EN 13392, ISO 7211-5, БДС EN 2060

Да

Съдържание на ароматни амини от азобагрила
(4- аминобифенил, бензидин, 4- хлоро- о- толуидин, 2- нафтиламин, о- аминоазотолуен, 5- нитро- о- толуидин, 4- хлороанилин, 4- метокси- m- фенилендиамин, 4,4’- метилендианилин, 3,3’- дихлоробензидин, 3,3’- диметоксибензидин, 3,3’- диметилбензидин, 4,4’- метиленди- о- толуидин, 6- метокси- m- толуидин, 4,4’- метилен- би- (2- хлоро- анилин), 4,4’- оксидианилин, о- толуидин, 4- метил- m- фенилендиамин, 4,4’- тиодианилин, 2,4,5- триметиланилин, о- анизидин, 4- аминоазобензен)
БДС EN 14362-1, БДС EN 14362-3, БДС EN 71-10, БДС EN 71-11

Да

Съдържание на метали- Антимон (Sb), Арсен (As), Барий (Ba), Кадмий (Cd), Хром(III) (Cr3+), Хром (VI) (Cr6+), Кобалт (Co), Мед (Cu), Желязо (Fe), Олово (Pb), Манган (Mn), Никел (Ni), Цинк (Zn), Живак (Hg)BS 6810-1

Да

Съдържание на формалдехидБДС EN ISO 14184-1, БДС EN ISO 14184-2, БДС EN 71-10, БДС EN 71-11

Да

Цвят по каталог „Pantone textile”БДС EN 20105-A02

Да

Съдържание на диметилфумарат (DMFU)СД CEN ISO/TS 16186

Да

Съдържание на фталати
(DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DNOP, DPP, DIHP, DIBP, DMEP)
БДС EN ISO 14389

Да

Съдържание на органокалаени съединения
(Methyl tin trichloride, Di-n-propyl tin dichloride, Butyl tin trichloride, Dibutyl tin dichloride, Tributyl tin chloride, n-Octyl tin trichloride, Di-n-octyl tin dichloride, Tetrabutyl tin, Diphenyl tin dichloride, Triphenyl tin chloride, Tricyclohexyltin chloride)
БДС EN 71-3, СД CEN ISO/TS 16179

Да

Съдържание на РАН
(Naphthalene, Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene)
ВЛМ 20

Да

Съдържание на хлорирани феноли
(пентахлорфенол, тетрахлорфенол, трихлорфенол, дихлорфенол, монохлорфенол)
БДС EN ISO 17070

Да

attorney

Контакти

Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Имейл: office@almitest.com

Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105