• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Калибриране на бутални средства за измерване на обем

Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ предлага акредитирано калибриране на бутални средства за измерване на обем както следва:

  • Автоматични пипети с регулируем и фиксиран обем по БДС EN ISO 8655-2:2003
  • Бутални бюрети по БДС EN ISO 8655-3:2003
  • Дилатометри по БДС EN ISO 8655-4:2003
  • Дозатори по БДС EN ISO 8655-5:2003

съгласно изискванията на БДС EN ISO 8655-6:2003 Бутални средства за измерване на обем. Част 6: Тегловен метод за определяне на грешката на измерване (ISO 8655-6:2002)

attorney

Контакти

Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Имейл: office@almitest.com

Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105