• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Физикомеханични изпитвания на опаковки и опаковъчни материали

Изтегляне на заявка
Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ извършва следните физикомеханични изпитвания на опаковки и опаковъчни материали:

- Вместимост
- Дебелина
- Пропускливост на водна пара
- Пропускливост на газове- въздух, кислород, азот и др.
- Идентификация на полимери
- Якост на опън
- Относително удължение
- Сила на разкъсване
- Динамичен и статичен коефициент на триене
- Повърхностно напрежение на полимерни повърхности
- Маса на единица площ
- Наличие на халогени
- Експониране с лабораторни източници на светлина БДС EN ISO 4892-1, БДС EN ISO 4892-2

attorney

Контакти

Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119

Имейл: office@almitest.com

Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105