• Имейл:
  • Адрес: 1000 София, България, ул. Цар Самуил 105
  • Телефон: +359 888 334 717, +359 2 97 97 119
+359 888 334 717, +359 2 97 97 119
инж. Майя Стойчева
Ръководител
+359 889 508 812, +359 2 97 97 119
д-р инж. Александър Петров
Заместник ръководител
  • Адрес

    1000 София, България, ул. Цар Самуил 105